Opublikowano:

Dzisiaj po raz pierwszy armia…

Dzisiaj po raz pierwszy armia ukraińska oficjalnie użyła pozdrowienia „chwała Ukrainie, chwała bohaterom”. Choć oczywiście gest ten nabrał nieco innego znaczenia w określenie pomarańczowej rewolucji i Majdanu, to jednak jego źródła są jawne. Leżą w samym jądrze ciemności ukraińskiego faszyzmu i nacjonalizmu.

Pozdrowienie zostało zaadaptowane jako oficjalny salut w ramach OUN-B, na drugim kongresie generalnym OUN w kwietniu 1941 w Krakowie, kiedy doszło do rozdzielnia się melnykowcow i banderowców. Był to szczyt niemiecko-ukrainskiej przyjaźni i radykałowie Bandery robili wszystko żeby jak najbardziej się do nich upodobnić. Nie kryli się z tym, jak później, że są faszystami. Pozdrowienie było wzorowane na nazistowskim Sieg Heil i towarzyszyło mu również uniesienie wyprostowanej ręki z otwartą dłonią. W okresie późniejszym funkcjonowała też zmodyfikowana wersja gdzie odpowiedzią było nie „chwała bohaterom”, ale „Lachom śmierć”.

Pseudohistorycy tacy jak Wiatrowycz, twierdzą że pozdrowienie jest starsze i funkcjonowało w okresie republiki ludowej, a banderowcy je po prostu przejęli, nie ma na to jednak wiarygodnych dowodów.

Z pewnością większość Ukraińców którzy uzywaja tego pozdrowienia dziś kojarzy je z okresem rewolucji prodemokratycznych. Nie zmienia to jednak faktu że jest to gest faszystowski i jako tako powinien być postrzegany. Potwierdza to również fakt że do współczesnego leksykonu przywrócili je skrajni nacjonaliści ukraińscy, a nie działacze demokratyczni.

#ukraina #historia