Opublikowano:

Dzisiaj dwa krótkie listy z…

Dzisiaj dwa krótkie listy z Mezopotamii. Może dla odmiany coś bardziej pozytywnego

Powiedz Yasmah-Addu: Król Aplahanda z Karkemisz wysyła następującą wiadomość

Jest dostępny lód w Ziranum, spore ilości. Wyślij swoich służących, aby go doglądali i pilnowali dla Ciebie. Mogą ci go dostarczać regularnie [lód], jak tylko tam będziesz. A jeżeli w swoim regionie nie masz dobrego wina do pica, to wyślij mi wiadomość i przyślę Ci dobre wino. Twoje rodzinne miasto jest bardzo daleko, więc pisz do mnie kiedykolwiek potrzebujesz czegokolwiek, a ja zawsze dam Ci to czego potrzebujesz.

„Tell Yasmah-Addu: King Aplahanda (of Carchemish) sends the
following message:

There is now ice available in Ziranum, much of it. Place your
servants there to watch over it so they can keep it safe for
you. They can bring it to you regularly as long as you stay
there. And if no good wine is available there for you to drink,
send me word and I will have good wine sent to you to drink.
Since your home town is far away, do write me whenever you
need anything, and I will always give you what you need.”

Powiedz memu Panu Yasmah-Addu. Jego sługa Salim wysyła następującą wiadomość

Król dał mi rydwan, ale zepsuł on się w połowie (oś), ponieważ cały czas przemierzam dystans z nizin do gór i z powrotem. Obecnie nie posiadam żadnego środka transportu, którym mógłbym podróżować do odległych miejsc. Prosiłbym króla o podatowanie mi rydwanu. Z pewnością zaprowadzę porządek na ziemiach do przyjazdu Pana. Jestem sługą Pana, ale proszę o podarowanie mi rydwanu.

Tell my lord Yasmah-Addu: Your servant Ila-Salim sends the
following message:

The king gave me a chariot; this chariot broke at its middle
section due to my constant traveling from the flatlands to the
mountains and back. So now there is no chariot available for me
to ride in when I have to go places. If it so pleases my lord, may
my lord give me a chariot.

I shall surely bring order into the land before my lord arrives.
I am the servant of my lord. May my lord not withhold a chariot
from me.

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #archeologia #myrmekochoria