Opublikowano:

Dzienniki Goebbelsa, 27…

Dzienniki Goebbelsa, 27 sierpnia 1942:
„Jedziemy samochodem i przybywamy do Riesy około południa. Obóz jeńców przedstawia sobą straszny widok. Część bolszewików musi spać na gołej ziemi. Leje jak z cebra. W większości nie mają dachu nad głową, a jeśli nawet go mają, są to hale jeszcze bez ścian po bokach. Krótko mówiąc, jest to wszystko, tylko nie przyjemny obraz. Typy są częściowo nie takie złe, jak sobie wyobrażałem. Wśród bolszewików znajdzie się wiele świeżych, dobrodusznie wyglądających chłopaków ze wsi. Rozmawiam z nimi i otrzymuję na temat pewnych rzeczy, które w odniesieniu do bolszewizmu nie były dotąd dla mnie całkiem zrozumiałe, niejakie wyjaśnienie. Bolszewizm bez wątpienia przeobraził naród rosyjski. Nawet jeśli jeszcze nie przeniknął do wszystkich porów narodu, to nie można mieć wątpliwości, że 25 lat pracy wychowawczej i indoktrynacji nie pozostało bez śladu; to dotyczy również owych chłopaków ze wsi. Wprawdzie wśród jeńców nikt nie chce być bolszewikiem, ale to mówią naturalnie wszyscy tylko po to, aby – jak sądzą – dobrze wypaść w naszych oczach. Wszyscy są antysemitami. Nikt nie mówi niczego przeciwko Stalinowi. Wszyscy są przekonani, że Niemcy wygrają wojnę; dają wyraz temu przekonaniu zapewne z powodów pragmatycznych. Wszyscy uważają naród niemiecki za dzielniejszy i przede wszystkim za obrotniejszy niż naród rosyjski. Z drugiej jednak strony nie są oni tak tępi i zezwierzęceni, jak można by to przyjąć na podstawie kronik filmowych. Pilnujący ich żołnierze mają ciężką służbę. Codziennie przebywać w tym smrodzie, mieć do czynienia z takimi typami ludzkimi, doglądać ich i nadzorować – to nie jest piękne zadanie wojenne. Brodzimy parę godzin po tym obozie w strugach deszczu, widzimy około trzydziestu jeńców stłoczonych w zagrodzie za drutem kolczastym. Wszyscy on coś zbroili i surowa kara ma ich nauczyć rozumu. Przy wizytacji takiego obozu jenieckiego można wyrobić sobie bardzo osobliwe poglądy na temat ludzkiej godności podczas wojny. […]”
#historia #2wojnaswiatowa #iiwojnaswiatowa #drugawojnaswiatowa #rosja #zsrr #niemcy