Opublikowano:

Decyzje o utworzeniu Żegoty -…

Decyzje o utworzeniu Żegoty – Komisji Pomocy dla Ludności Żydowskiej – podjęto 27 września 1942 roku. Stronnictwo Narodowe (endecja, kontynuatorzy Dmowskiego) było przeciwne powołaniu Żegoty. W momencie jej utworzenia większość polskich Żydów już nie żyła.
W skład żegoty weszli przedstawiciele PPS, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Frontu Odrodzenia Polski, Bundu.
W Żegocie nie było nikogo z endecji, a więc nikogo z najbardziej znanej formacji polskiej prawicy. Innymi słowy ówczesne #4konserwy nie chciały pomagać Żydom. Żegota to była ówczesna neuropa, bardzo wiele dzieci żydowskich było ukrywanych na Żoliborzu, w dzielnicach, które były przed wojną nazywane „masońskimi”, bo mieszkało tam wielu inteligentów lewicowych.
Środki na działalność Żegoty pochodziły od organizacji żydowskich z zachodu. Przeznaczyły one 1.3 mln $. Do Żydów dotarło jedynie 600 000 $. Reszta zaginęła, nie wiadomo jak. Część pewnie zaginęła w transporcie podczas zrzutów, ale dziwne jest, że zginęło aż tyle. Bardzo możliwe, że podziemie przeznaczyło tą kasę na inne cele.
W 1944 roku pod opieką organizacji było 3-4 tysiące Żydów. Na 3.3 mln Żydów, którzy byli w Polsce przed wojną, na około 200 000 Żydów, którzy uciekli z obozów i gett. Była to więc kropla w morzu potrzeb. Julian Grobelny z Polskiej Partii Socjalistycznej – szef Żegoty nieustannie alarmował rząd, że środków finansowych jest za mało, że kasa nie starcza na nic.
Informacje za książką: „W Ukryciu”: https://www.ceneo.pl/58252391
#neuropa #polityka #historia