Opublikowano:

Dawno nie pisałem głupot na…

Dawno nie pisałem głupot na nocnej, dawno też nie losowałem artykułu na Wikipedii, czas połączyć jedno i drugie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mój pierwszy los:

Dywizja Piechoty „Szent László” (węg. Szent László hadosztály) – węgierski elitarny związek taktyczny pod koniec II wojny światowej
Historia
Dywizja została sformowana 12 października 1944 r. rozkazem ministra obrony gen. Lajosa Csataya. Składała się z żołnierzy sił lądowych i personelu lotniczego, dla którego zabrakło sprzętu. Na jej czele stanął gen. Zoltán Szügyi. Nosiła nazwę na cześć słynnego króla węgierskiego Władysława I Świętego, panującego w latach 1077-1095. W poł. grudnia część jednostki (spadochroniarze i artyleria) rozmieszczono w Budapeszcie, biorąc udział w obronie miasta. Batalion szkoleniowy znalazł się w miejscowości Pápa. Reszta dywizji od 22 grudnia 1944 r. do 9 stycznia 1945 r. uczestniczyła w ciężkich walkach z Armią Czerwoną nad rzekami Hron i Ipola, ale została odrzucona. Następnie Węgrzy bronili wzgórz nad Balatonem, ponosząc ciężkie straty. Wycofali się na północny zachód od Balatonu na obszar Komitatu Zala na tyły frontu. Niemcy używali Węgrów do zadań ochronnych. Jednocześnie dywizja uzupełniła straty poprzez uzyskanie żołnierzy z innych jednostek. Wznowiła walkę z Sowietami nad rzeką Mura, po czym przeszła jej doliną do południowo-wschodniej Austrii. Ostatni okres wojny walczyła nad granicą z Chorwacją. Poddała się wojskom brytyjskim 11 maja 1945 r. w Karyntii.

#historia