Opublikowano:

Dawne miary…

Dawne miary polskie

Długości:
mila = 8534 m
staje = 1852 łokcie = 1067 m
sznur = 10 prętów = 43,2 m
pręt = 2, 5 sążnia = 10 pręcików = 4,32 m
sążeń = 3 łokcie = 1,782 m
łokieć = 2 stopy = 0,576 m
stopa = 12 cali = 0,288 m
cal = 12 linii = 2,4 cm
linia = 2 mm

Powierzchni:
włóka = 30 mórg = 16,796 ha
morga = 3 sznury kwadratowe = 0,56 ha
sznur kw. = 0,187 ha
pręt kw. = 18,664 m. kw.
sążeń kw. = 2,986 m.kw.
łokieć kw. = 0,332 m.kw.

Pojemności:
beczka = 25 garnców = 100 l
garniec = 4 kwarty = 4 l
kwarta = 4 kwaterki = 1 l
korzec = 4 ćwiartki = 128 l
ćwierć = 8 garnców = 32 l

Wagi:
centnar = 4 kamienie = 40,55kg
kamień = 25 funtów = 10,138 kg
funt = 16 uncji = 405,5 g
uncja = 2 łuty – 25,34 g
łut = 4 drachmy = 12,672 g
drachma = 3 skrupuły = 3,168 g
skrupuł = 24 grany = 1,056 g
gran = 44 mg
granik = 8 mg

#wiemwszystko #miary #historia #matematyka