Opublikowano:

Czy jeśli katolickie dążenie…

Czy jeśli katolickie dążenie do rzetelnego opisu rzeczywistości materialnej ma być takim, jakim jest prezentowane, to jest braku ingerencji wprost i nie- transcendencji, to dlaczego błędy Galena były bronione przez Sylwiusza w schyłku, a te jako nieuzasadnione istniały przez wiele wieków do momentu wyjaśnieniach ich przez Wesaliusza? Jeśli anatomia, a za nią chirurgia, miały być dziedzinami niezabronionymi przez hierarchię, to dlaczego podstawowe spostrzeżenia oka nieuzbrojonego były tak długo niedostępne dla kolejnych pokoleń medyków?

#nauka #historia #naukowcywiary #katolicyzm