Opublikowano:

Czy interesował się tutaj…

Czy interesował się tutaj ktoś etnogenezą małopolski? Jak wiemy znaczna część dzisiejszego województwa małopolskiego jak i Małopolski zachowała ciągłość przynależności do państwa polskiego, tak jest od państwa Mieszka I. Moje pytanie brzmi, czy genetyka małopolan jest w jakiś sposób ciekawa na tle Polaków zamieszkujących inne ziemie? Co wiemy na temat tego jaką część plemion Wiślan (i Polan przy okazji, dla porównania) stanowiły zeslawizowane ludy germańskie?

#historia