Opublikowano:

Ciepłe tłumaczonko z Le…

Ciepłe tłumaczonko z Le Pyrrhonisme de l’histoire Woltera dla wszystkich fanów #bizancjum

Il en est une autre encore plus ridicule : c’est l’Histoire byzantine. Cet indigne recueil ne contient que des déclamations et des miracles : il est l’opprobre de l’esprit humain, comme l’empire grec était l’opprobre de la terre. Les Turcs du moins sont plus sensés : ils ont vaincu, ils ont joui, et ils ont très-peu écrit

Istnieje coś jeszcze bardziej niedorzecznego: to historia Bizancjum. Ten bezwartościowy zbiór deklamacji i cudów jest hańbą ludzkiego ducha, tak jak greckie imperium było hańbą Ziemi. Przynajmniej Turcy są rozsądniejsi: zwyciężali, świętowali triumfy i przy tym mało pisali.

#historia #sredniowiecze #filozofia