Opublikowano:

Austryjacka ciekawostka. Mało…

Austryjacka ciekawostka. Mało kto wie, że przed Anschulssem Austrii do rzeszy (czyli de facto aneksji) panował już faszyzm w Austrii, natomiast był on… Narodowo-katolicki (albo jak kto woli klerykalny faszyzm).
Kurt Schuschnigg sprawował wtedy władzę. Walczyli oni z socjal demokratami, komunistami, ale przede wszystkim z… nazistami.

w 1934 policja dokonała rajdów na ponad 100.000 domostw w austrii z czego aresztowano ok. 40.000 ludzi za bycie nazistami czy komunistami.

There is no question of ever accepting Nazi representatives in the Austrian cabinet. An absolute abyss separates Austria from Nazism … We reject uniformity and centralization. … Christendom is anchored in our very soil, and we know but one God: and that is not the State, or the Nation, or that elusive thing, Race.

Nie ma mowy aby kiedykolwiek zaakceptować nazistowskich reprezentantach w Austryjackim rządzie. Absolutyna przepaść oddziela Austrię od nazizmu… My odrzucamy jednolistość i centralizację… Chrześcijańska cywilizacja jest zakotwiczona w naszej ziemi i znamy tylko jednego Boga, i nie jest to Państwo, nie jest to Nacja, ani ta nieuchwytna rzecz, Rasa.

Czemu to nie przetrwało? Kanclerz Kurt wiedział, że opór przeciwko Rzeszy nic Austrii nie da, Rzesza była dużo potężniejsza, miała sojusznicze włochy na dole czy Węgry na wschodzie, tak więc prosił o nie stawianie oporu.
Czy słuszna decyzja? Nie wiem, ale pewnie gdyby stawili opór Austryjacy, byliby przeorani.

#ciekawostkahistoryczna #ciekawostka #austria #niemcy #wojna #wojsko #historia #fashwave