Opublikowano:

Artykuł na wiki o Holokauście…

Artykuł na wiki o Holokauście i już w drugim zdaniu trzeba wspomnieć że w większości odbywała się na ziemiach polskich. Hitler, Himmler, Eichmann? To mniej ważne, na początek trzeba wjebać jakiś polski akcent.

Zagłada Żydów[1][2], również Holocaust[2] lub Holokaust[2] (gr. ὁλόκαυστος holokaustos – „całopalenie, ofiara całopalna”), Shoah, Szoa[2] – ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów[a] dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką[3][4][5][6] i wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze[2].

Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82ada_%C5%BByd%C3%B3w

#historia