Opublikowano:

Anonim, Sokół (Białozór),…

Anonim, Sokół (Białozór), 1220, Włochy. Sokolnictwo było bardzo popularnym zajęciem w średniowieczu. Fryderyk II napisał nawet naukowy traktat na ten temat nazwany „De arte venandi cum avibus” („Sztuka polowania z ptakami”). Filip II Śmiały zapłacił okup za swojego syna Bajazydowi I w 12 sokołach (Białozór), bo występowały tylko na dalekiej północy, a sułtan uwielbiał sokolnictwo i miał ich koło 7000.
„Dzieło jest autorskim rozwinięciem arabskiego traktatu o sokolnictwie, znacznie wzbogaconym. Oryginał tworzony przez lata miał formę psałterza w 2 tomach. Dostał się w ręce wrogów Fryderyka w 1248 roku i zaginął. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1264-5 roku. Dzieło znamy dzięki odpisom, najszerzej znane są kopie odtworzone i bogato iluminowane przez syna Fryderyka – Manfreda w latach 1258-1266. Dwa manuskrypty znajdują się w Bibliotece Watykańskiej (pochodzący z Bibliotheca Palatina) i Bibliotece Narodowej w Paryżu. Dla zachowania dzieła kluczowe były także kopie wykonane przez Jeana Dampierre w 1308 roku.
Poza opisaniem sposobów układania ptaków drapieżnych i polowania z nimi traktat zawiera także opis ponad 900 gatunków ptaków, co czyni go jednym z największych dzieł zoologicznych Średniowiecza. Eksperymenty i wiedza zgromadzona i opisana przez Fryderyka to źródło nowożytnej ornitologii.”
„A testament to Frederick’s intellectual curiosity, the book is rigorously scientific. The original manuscript was lost. The oldest existing copy (from which the illuminations shown here are reproduced) was commissioned by Manfred and is housed in the Vatican, and a French translation was completed around 1300. The first printed edition, a transcript of the original Latin, was published in Augsburg in 1596. The standard English translation is The Art of Falconry by Frederick II of Hohenstaufen by Wood and Fyfe.”
„Philip the Bold, Duke of Burgundy, ransomed his son, the Count of Nevers, bya gift to the Sultan Bayazid of twelve white falcons – probably the Greenland or Iceland gerfalcon, rare and most highly prized. This kingly ransom was well chosen, since the sultans passion for falconry was such that he kept no less than 7000 hawks”MuzeumArtykułWiki o traktacieKawałek książki o okupie za jastrzębie
#smoczautopia – Tag do obserwowania. Przegląd przedmiotów z różnych muzeów czasem z dłuższym komentarzem.
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #artefaktnadzis #gruparatowaniapoziomu #ptaki #myrmekochoria