Opublikowano:

437. Pieśni Osjana – 3. Słowo…

437. Pieśni Osjana – 3. Słowo o wyprawie Igora.
To rosyjski epos, opisujący wydarzenia końca XII wieku. Jest napisany w języku staroruskim. Rękopis znalazł w łatopisach rosyjskich w jednym z klasztorów hrabia Aleksiej Musin-Puszkin. Niestety zaginął ten oryginalny w moskiewskim pożarze w 1812 roku. Ale do tego czasu istniało już wydanie drukowane tej pieśni, zostało opublikowane w 1800 roku. Tradycją wszystkich wielkich rosyjskich poetów jest poetyckie tłumaczenie poematu na język współczesny.
#historia #ciekawostkihistoryczne