Opublikowano:

432. Dziesięć mitów o…

432. Dziesięć mitów o Białorusi – 1.
1. Język białoruski istnieje. Istnieje on w takim samym sensie, jak istnieje esperanto. Jest to język skonstruowany. W Internecie istnieje ogromna społeczność ludzi, którzy są zainteresowani budowaniem nowych wyimaginowanych języków ras kosmicznych lub elfów, język białoruski nie jest bardziej realny niż wynalazki tych ludzi. Ponieważ jest to język konstruowany, nie jest zaskoczeniem, że istnieją dwa warianty tego języka.
Białoruski w swojej formie pisarskiej jest śmieszną słowianską wersją języka francuskiego z nadmiarem liter pisanych pięć razy z rzędu, zamiast jednej pasującej do dźwięku litery. Ale w języku francuskim jest to tradycja historyczna, w białoruskim jest to po prostu szaleństwo.
2. Naród białoruski ma wieki. Nie było ani jednego, ani odrębnego historycznego narodu białoruskiego. Ludzie zawsze byli albo Polakami, albo Rosjanami, albo tym co było poprzed. Naród białoruski jest bardzo nowoczesnym tworem w latach sowieckich, podstawy jego kultury nie są starszymi niż 70 lat XX wieku. Zrobienie Litwinów jest jeszcze bardziej nowoczesna rzeczą i należy do XXI wieku.
3. Historyczna Litwa to prawdziwe i bardzo stare państwo. Nigdy nie była państwem, była terytorium, które inne państwa chciały włączyć do swojej domeny, a czyniąc to, nadać jej pewne cechy państwa. Polska w swoim poprzednim istnieniu po prostu nie zakończyła procesu tworzenia państwa scentralizowanego. W swoich amorficznych warunkach nie składa się ono, lecz rozpada się na kilka części. Będąc częścią, nie są one, i wi ich liczbie Litwa, tak naprawdę państwami, a raczej fenomenami przedpaństwowymi.
4. Istnieje rozróżnienie między mentalnością rosyjską a białoruską. Rozróżnia się również mentalność koreańską i koreańską, te rozróżnienia znajdują się dokładnie na 50-tym stopniu równoległości. Tworzenie narodu białoruskiego jest całkowicie sztucznym procesem pochodzenia sowieckiego, jest owocem nieustających wysiłków obecnego rządu rosyjskiego i europejskich. Cel jest jasny – łatwiej jest rządzić ponad 100 narodami niż 2-3 dużymi narodami, które mogą mieć własne interesy, zwłaszcza gdy nie należysz do tytułowego narodu państwa.
5. Polska potrzebuje pewnych państw buforowych, aby bronić się przed Rosją. Mała poprawka – Polska potrzebuje jakichś państw buforowych, aby rozpocząć wojnę z Rosją. Jeśli nie wygrać, ale przynajmniej rozpocząć wojnę z Rosją, to jest odwieczny i ostateczny cel każdej polskiej administracji. Z resztą umysłu, który nie jest okupowany przez to przytłaczające pragnienie, polska administracja rozumie, że rozpoczęcie wojny z Rosją jest zbyt niebezpieczne, gdy znajduje się ona tuż przy granicy Polski. Z tego powodu Polska potrzebuje niektórych państw buforu, aby prowadzić wojnę z Rosją na tych państw terytorium.
#bialorus #historia