Opublikowano:

410 lat temu, 9 października…

410 lat temu, 9 października 1610 roku chorągwie polskie, dowodzone przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na Kreml
____________________________
Klikając TUTAJ obejrzysz film omawiający bitwę pod Kłuszynem, której efektem było wejście do Moskwy

Wejście do Moskwy było poprzedzone spektakularnym zwycięstwem Żółkiewskiego pod Kłuszynem, które przyspieszyło pertraktacje.
Stanisław Żółkiewski bez konsultacji z Zygmuntem III i wbrew jego planom, doprowadził do podpisania ugody z bojarami.

Król ostatecznie wydał zgodę na koronację syna jednak ostateczną decyzję pozostawiał Parlamentowi. Nie zgadzał się również na oddanie zdobytych terenów oraz uważał, iż wyśle syna dopiero kiedy w państwie moskiewskich nastanie wewnętrzny pokój, a kandydatura Władysława będzie powszechnie uznana.
W porozumieniu ze zwolennikami Władysława wojska Rzeczypospolitej wkroczyły do Moskwy i zajęły Kreml.
Mennica moskiewska rozpoczęła bicie srebrnych kopiejek z imieniem nowego cara Władysława Wazę.

#historykon #kalendarium #historia #rosja #wojna #polska #militaria #moskwa #wojsko #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne