Opublikowano:

Obecnie nie ma bardziej…

Obecnie nie ma bardziej irytującego mitu niż twierdzenie, że inkwizycja nie karała za czary (aczkolwiek rola Jana XXII jest nie do końca jasna)

I wtedy zapłoną stosy – o epoce polowań na czarownice [wywiad]

Nic dziwnego, że w trakcie pontyfikatu papieża Jana XXII, który całkowicie wierzył w czary i praktyki magiczne, a i sam wcielał się w rolę inkwizytora, rosła rola i znaczenie inkwizytorów, którzy w związku z tym coraz intensywniej rozwijali swoją działalność. Dnia 22 sierpnia 1320 r. dominikanin, kardynał Wilhelma von Santa Sabina (1317-1336) wysłał z polecenia papieskiego list do swych współbraci zakonnych Bernarda Gui, inkwizytora w Tuluzie i Jeana de Beaune, inkwizytora w Carcassonne, informując, że Jan XXII udziela im pełnomocnictwa, wedle przepisów obowiązujących dla procesów przeciw kacerzom, do wystąpienia przeciw osobom, które składają ofiary demonom, oddają im hołd, zawierają z nimi pakt, dokonują wróżb i zaklęć z użyciem sakramentów kościelnych i popełniają inne czyny czarnoksięskie. W tym celu polecał im, aby wszystkie przywileje i zawarte w nich uprawnienia, które otrzymali od papieży, odtąd stosowali wobec wszystkich, którzy składają hołdy demonom i je przyzywają, zawierają z nimi pakty na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób i przy ich pomocy dokonują czynów szkodliwych, wykorzystują eucharystię w celach zabobonnych. Odtąd przepisy wobec heretyków inkwizytorzy mogą stosować wobec osób oskarżanych o czary.

#historia

Opublikowano:

Najszybszy rewolwerowiec w…

Najszybszy rewolwerowiec w historii:
https://www.wykop.pl/link/6202653/najszybszy-strzelec-w-historii/

#zainteresowania #ciekawostki #bron #strzelectwo #sport #militaria #historia #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama #rewolwer #strzelec #rewolwerowiec