Opublikowano:

20 listopada 284 cesarzem…

20 listopada 284 cesarzem Rzymu został Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, czyli Dioklecjan, niezamożny człowiek niskiego pochodzenia, wybrany przez żołnierzy.

20 listopada 1620 cesarz Ferdynand II Habsburg ogłosił, że list majestatyczny (z 1609) przestał obowiązywać, w związku z czym w Czechach nie obowiązuje już wolność wyznania. Było to 12 dni po zadaniu czeskim powstańcom klęski w bitwie na Białej Górze i stanowiło zapowiedź brutalnej rekatolicyzacji Czech.

20 listopada 1648 na króla Polski został wybrany Jan Kazimierz Waza, przyrodni brat zmarłego w maju 1648 Władysława IV Wazy.

20 listopada 1655 Jan Kazimierz Waza wydał Uniwersał opolski wzywający Polaków do powstania przeciw Szwedom.

20 listopada 1815 Szwajcaria ogłosiła akt wieczystej neutralności.

20 listopada 1924 urodził się Benoît Mandelbrot, żydowski matematyk, znany jako ojciec geometrii fraktalnej.

20 listopada 1925 zmarł Stefan Żeromski. Tego samego dnia urodził się Robert Kennedy, prawnik i polityk, prokurator generalny USA.

20 listopada 1945 rozpoczął się pierwszy proces norymberski, i tym samym pracę rozpoczął Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.

20 listopada 1959 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Deklarację praw dziecka.

20 listopada 1975 zmarł Francisco Franco, generał, dyktator Hiszpanii od 1939.

20 listopada 1976 zmarł Trofim Łysenko, rosyjski agronom, pseudonaukowiec i przeciwnik genetyki, którego fałszywe teorie zostały w 1948 uznane za obowiązujące w ZSRR, a on sam zyskał rangę najwyższego autorytetu w dziedzinie biologii aż do 1965, gdy łysenkizm został odrzucony w ZSRR.

20 listopada 1993 zmarł Emile Ardolino, amerykański reżyser i producent filmowy włoskiego pochodzenia, reżyser m.in. filmu „Dirty Dancing” z 1987.

20 listopada 1998 na klatce schodowej swojego domu w Petersburgu została zamordowana Galina Starowojtowa, rosyjska polityk i obrończyni praw człowieka.

20 listopada 2006 zmarł Robert Altman, reżyser m.in. filmu „MASH”, laureat Oscara za całokształt twórczości.

#historia #ciekawostkihistoryczne #rocznicanadzisiaj #zdarzylosiedzisiaj #gruparatowaniapoziomu