Opublikowano:

1997 rok ulica…

1997 rok ulica Piłsudskiego…

20 rocznica powodzi tysiąclecia. [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] – Miejsca we Wrocławiu.

#miejscawewroclawiu #wroclaw #historia #ciekawostkihistoryczne