Opublikowano:

https://www.wykop.pl/link/4365627/ewa-kurek-gdyby-to-zydzi-mieli-ratowac-polakow-to-nie-ocalalby-ani-jeden-polak/

W komciach oczywiście licytacje kto bardziej Żydów nienawidzi, dominującym tematem zaś jest „fakt” (podobno), że Żydzi strasznie, ale to strasznie nas w czasie wojny nie lubili. Strasznie.

No, to jak się już nakurkowaliśmy i dowiedliśmy wielkiej, wstanej z kolan, wykopkowej nienawiści do Narodu Wężowego… czas na parę faktów.

2 września 1939. „Nasz Przegląd”, najpopularniejszy żydowski dziennik wydawany na terenie RP, opublikował następującą odezwę:

Niechaj będzie pochwalone imię Wiekuistego.

Bracia w Izraelu, Obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej!

Odwieczny wróg napadł w niecny, nikczemny sposób na naszą tak gorąco przez nas umiłowaną Ojczyznę, Polskę. Wyzuty dosłownie z czci, wiary i wszelkich uczuć ludzkich, niesie on mord, rabunek i pożogę.

My Żydzi, dzieci tej ziemi od zamierzchłych czasów, stajemy wszyscy w karnym ordynku, zwarci i opanowani na wezwanie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnego Wodza, aby bronić naszej ukochanej Ojczyzny, każdy na wyznaczonym mu przez władze posterunku i oddamy, gdy zajdzie tego potrzeba, na ołtarzu Ojczyzny, nasze życie i nasze mienie bez reszty.

Jest to naszym najszczytniejszym obowiązkiem obywatelskim i religijnym, według nakazów naszej Świętej Wiary, który z największą radością spełnimy – tak nam i Polsce dopomóż Bóg.

Wznosimy błagalne modły do Stwórcy o zwycięstwo oręża polskiego i bądźmy pewni, że nas usłyszy, Amen.

Oświadczenie to zostało wydane na polecenie Związku Rabinów Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze tego samego dnia, Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski wydał oświadczenie następującej treści:

Żydzi polscy! W tej chwili dziejowej zrozumieć należy, że walczymy o naszą najświętszą sprawę, o Ojczyznę, o Honor, o naszą promienną przyszłość, o wolność wszystkich ludów i Odrodzenie Ludzkości.

Zapatrzeni na drogie nam przykłady bohaterów: płk. Berka Joselewicza, Henryka Wohla, rabina Majzelsa, legionistów Mansperia i Sternchussa i wielu innych ich kolegów, kaprala Storcha, którzy dowiedli swoją krwią umiłowania Polskiej Ziemi – ślubujemy wszyscy wytrwać w tej walce aż do zwycięstwa.

Kim są wspomniani tam ludzie? Joselewicz – polski żyd, uczestnik powstania kościuszkowskiego. Wohl? Polski żyd, uczestnik powstania styczniowego. Rabin Majzels (właściwie: Dow Ber Meisel)- zagorzały przeciwnik carskiej Rosji, uczestnik powstania krakowskiego (1846), represjonowany po wybuchu powstania styczniowego – by wymienić tylko kilku.

Ale to jeszcze nic. W roku 1939 około 10% populacji Polski było wyznania mojżeszowego. Żydów w polskiej armii było w tym czasie około 100 – 120 tysięcy. Razem z Polakami, ramię w ramię bronili ojczyzny – która przecież wcale nie była dla nich zbyt przyjazna, nastroje antysemickie były w tamtym czasie dość mocno… „popularne”.

Od tych strasznych wydarzeń minęło kilkadziesiąt lat, pojawiły się samoloty, komputery i amfetamina. Rok 2018. Wykopek, który wiedzę o Żydach czy historii jako takiej czerpie z podejrzanych filmików na jutubie i niezwykle „szanowanych” „naukowców” w rodzaju wspomnianej na wstępie pani Kurek… będzie dowodził, że Żydzi od zawsze nas nienawidzili, nienawidzili Polski, nienawidzili Polaków, chcieli dla nas jak najgorzej.

Yhy. Jest jeden problem z tym stwierdzeniem, wykopki – to ordynarne kłamstwo.

#neuropa #polityka #4konserwy #historia