Opublikowano:

11 marca 1968 dziennik Słowo…

11 marca 1968 dziennik Słowo Powszechne puścił taki artykulik. Propaganda dokładnie taka sama jak dziś. Jeśli ktoś się zastanawia skąd się wzięły teorie spiskowe o sojuszu Niemiec i Izraela, którego celem jest szkalowanie Polski – to właśnie stąd. Słowo Powszechne było wydawane przez dawnych ONR-owców, m.in. Piaseckiego. Zamiast niezłomnie siedzieć w lesie poszli robić gazetke dla komuchów a w marcu 68 uaktywnili się na maksa bo stali się potrzebni partii.
“Nie jest dla nikogo tajemnicą sojusz między państwem Izrael i Niemiecką Republiką Federalna, sojusz, który szczególnie wyraziście odsłaniał się w ostatnich latach. Z sojuszu tego wynikają oczywiście nie tylko usługi NRF dla Izraela, ale i odwrotnie. Te usługi Izraela dla NRF ujawniły się w podjęciu szerokiej kampanii, która z jednej strony ma wydawać świadectwo moralności współczesnym władzom RFN i oczyścić je z ich hitlerowskiej przeszłości a z drugiej strony obrzydzić prowadzoną przez naród polski walkę podziemną z okupantem i przerzucić na naród polski odpowiedzialność za wymordowanie 6 mln Żydów”
#neuropa #polityka #historia